top of page
Etsi
  • Nils M

Kyberuhka on nykypäivää - kuvaan astuu virusuhilta suojautuminen

Päivitetty: 9. jouluk. 2022

Tällaisten monimuotoisten tietoturvauhkien edessä myös toimenpiteet, jotka tulee toteuttaa niiden tarkoituksen ja käyttämien välineiden mukaan, ovat järjestettävä huolellisesti.


Huolimatta tarvittavista varotoimista, työn kirjo on hieman erilainen yritysulottuvuudessa. Yleensä hyökkäyksiä tekevät tavoitteelliset ja organisoidut ryhmät. Tämä johtaa siihen, että hyökkääjä on askeleen edellä etkä edes tiedä olevasi kohteena. Tällaisissa tapauksissa kyberturvallisuuskeskukset astuvat kuvaan.


mydata Huijaus suoja

Mikä on kyberturvallisuuskeskus?

Palvelukeskus, jossa on tietoturvaryhmiä, jotka vastaavat organisaation tietoturvatilanteen seurannasta ja analysoinnista sekä organisaation sisäisestä verkosta että kyberavaruuden kautta.


Kyberturvallisuuskeskuksen tiimit ovat olemassa havaitakseen, analysoidakseen ja reagoidakseen kyberturvallisuuden vaaratilanteisiin, käyttämällä teknologisten ratkaisujen ja vahvan prosessin yhdistelmää.


Asiantuntijat tekevät tiivistä operatiivista yhteistyötä tiimien välillä varmistaakseen, että tietoturvaongelmiin puututaan nopeasti, kun ne havaitaan. Tiimien tehtävänä on tunnistaa, analysoida, puolustaa, tutkia ja raportoida mahdolliset tietoturvaloukkaukset tarkasti.


Lisääntyvien kyberuhkien vuoksi kaikki laitokset ja organisaatiot lisäävät investointejaan tietoturvaan. Nykyään monet organisaatiot käyttävät kymmeniä erilaisia tietoturvatekniikoita integroituna, ja niillä on vaikeuksia seurata tietoturvalokeja ja havaita vaaratilanteita.


Teknologioiden nopean muuttumisen, pätevän henkilöstön löytämisen, kouluttamisen ja säilyttämisen vaikeuden sekä budjettirajoitusten vuoksi, organisaatiot joutuvat kilpailemaan tehokkaan tietoturvaseuranta- ja vaaratilanteisiin reagoinnin ylläpidosta.


Miten kyberturvallisuuskeskus luodaan?

Kyberturvallisuuskeskuksen perustaminen vaatii huolellista suunnittelua; sen fyysinen turvallisuus on otettava huomioon. Lisäksi kyberturvallisuuskeskuksen ulkoasu on suunniteltava huolellisesti, jotta se olisi sekä mukava että toimiva. Valaistukseen ja akustiikkaan liittyviä kysymyksiä ei pidä jättää huomiotta. Kyberturvallisuuskeskukseen voi kuulua useita tiloja, kuten operaatiohuone, sotahuone ja esimiesten toimistot. Mukavuus, näkyvyys, tehokkuus ja valvonta ovat tässä skenaariossa keskeisiä termejä, ja jokainen alue olisi suunniteltava sen mukaisesti.


Kyberturvallisuuskeskuksen keskeinen hyöty on tietoturvaloukkausten parempi havaitseminen jatkuvan auditoinnin ja datatoiminnan analysoinnin avulla. Koska ne analysoivat datatoimintaa organisaation verkoissa, päätepisteissä, palvelimissa ja tietokannoissa koko päivän ajan, tietoturvakeskuksen tiimit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta tietoturvaloukkaukset voidaan havaita ja niihin voidaan reagoida ajoissa.


Kun kyberturvallisuuskeskus tarjoaa ympärivuorokautista valvontaa, organisaatioilla on se etu, että ne pystyvät puolustautumaan vaaratilanteita ja hyökkäyksiä vastaan resursseista, ajasta ja hyökkäystyypistä riippumatta. Monet organisaatiot, joilla ei ole sisäistä asiantuntemusta ja resursseja tämän toteuttamiseen, kääntyvät kyberturvallisuuskeskuksien puoleen.


Mitä on kyberturvallisuus ja kuinka virusuhilta suojautuminen lopulta tapahtuu?

Kävimme läpi monia erilaisia kyberhyökkäyksen muotoja ja turvallisuustoimenpiteitä niitä vastaan. Kyberhyökkääjät löytävät uusia menetelmiä joka päivä ja tulevat jatkossakin löytämään uusia menetelmiä. Näiltä menetelmiltä ja hyökkäyksiltä suojautumisen ensimmäinen sääntö on pysyä ajan tasalla. Olemassa on monia ohjelmia ja yrityksiä, jotka tarjoavat turvapalveluja.


Huijaus mydata suoja

Alla vielä muistilista niistä kyberturvallisuuden tyypeistä, joiden kannalta kyberturva on tärkeää ja joissa kyberturvallisuuskeskus voi olla apuna.


Kyberturvallisuuden tyypit

Verkkoturvallisuus: Tähän sisältyy sellaisten tietokoneverkkojen manipuloinnin estäminen, joissa haitalliset ohjelmistot ja haitalliset ihmiset suorittavat tärkeitä toimintoja. Tällaiset verkot olisi järjestettävä niin, että ne ovat mahdollisimman hyvin suljettuja ulkopuolisilta.


Ohjelmistoturvallisuus: Sovellukset, joilla on tärkeitä toimintoja, ja ohjelmat, jotka ohjaavat tärkeitä järjestelmiä, olisi suojattava haittaohjelmien vaikutuksilta. Esimerkiksi kaupungin sähkö- ja valaistus järjestelmää ohjaavan järjestelmän ohjelma olisi suojattava haittaohjelmilta mahdollisimman hyvin.


Tietoturva: Yksi tärkeimmistä tietoturvatyypeistä nykyoloissa. Turvatoimia, joilla estetään tietojen varastoinnin, kuljetuksen tai siirron aikana tapahtuvat hyökkäykset.


Maksuturvallisuus: Turvallisuustoimenpiteet, joissa keskitytään tarjotusta palvelusta tai myydystä tuotteesta suoritettavien maksujen turvalliseen toteuttamiseen. Vaikka tältä osin on toteutettu monia toimenpiteitä, monia ongelmia esiintyy edelleen.


On tärkeää olla valmistautunut ja ottaa käyttöön tarvittavat turvatoimet hakkereita vastaan, jotka ovat taitavia ohjailemaan ja luomaan kriisejä. Yrityksille etukäteen suunniteltujen ylimääräisten valvontamekanismien käyttöönotto, kriisisuunnitelman laatiminen määrittelemällä polut, joita yrityksen työntekijät noudattavat epätavallisten ohjeiden yhteydessä, ja kriisisuunnitelman laatiminen voivat estää pitkässä juoksussa taloudellisia tappioita.

70 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page